Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.56/14.12.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

În conformitate cu prevederile art 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI HELEGIU reprezentată de PRIMAR, cu sediul în Helegiu, judetul Bacau aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.56/14.12.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019