Informare pentru producătorii agricoli cultivatori de soia convențională în anul 2021

În baza Tematicii privind activitatea Inspecțiilor tehnice, emisă de MADR sub nr. 202044 din 18.01.2021, în perioada februarie – martie 2021 DAJ Bacău desfășoară Campania de informare și mediatizare a legislației în domeniul Organismelor Modificate Genetic (OMG).