Încheiere validare primar

Ora: 19:30

ÎNCHEIEREA NR. 1906
Şedinţa din camera de consiliu de la 16.10.2020
Instanţa constituită din:
Preşedinte -Balaban Teodora Alexandra
Grefier – Căliman Irina

Pe rol se află soluționarea cauzei civile privind pe petentul Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 40 al comunei Hclegiu, judeţul Baciu, având ca obiect „validare primar”.