DISPOZIŢIA NR.275/20.09.2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral pe raza comunei Helegiu Primarul Comunei Helegiu judeţul Bacau

Având in vedere:

 • Referatul nr. 7670 din 20.09.2019 întocmit de secretarul comunei Helegiu;
 • PROGRAMUL CALENDARISTIC pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019

Potrivit prevederilor:

 • 41 alin.(l) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

DISPUN:

Art. 1 Se stabilesc locurile speciale pentru afişajul electoral în comuna Helegiu, din campania electorală la alegerile pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, după cum urmează:

Satul Helegiu

 1. Panou afisaj in centru localităţii Helegiu
 2. Panou afisaj in fata primăriei comunei Helegiu

Satul Bratila

 1. Panou afisaj- in stafie Ciortea, la Oprea
 2. Panou afisaj la magazinul coopera
 3. Panou afisaj- in stafie Mocani, la Ardeleanu

Satul Deleni

 1. Panou afisaj – la Cămin Cultural
 2. Panou afisaj – in centru la şcoala Deleni

– Satul Dragugestl

 1. Panou afisaj -in centru – la Cristea
 2. Panou afisaj – pe Vale la şcoala Dragugesti 2

 

Art.2 Primarul, cu sprijinul poliţiei locale este obligat să asigure integritatea panourilor şi a afişelor electorale amplasate în locuri autorizat Art. 3 Prezenta dispoziţie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, cu respectarea procedurii prealabile.

Art. 4 Prezenta dispoziţie va fi comunicata instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, Primarului comunei Helegiu şi va fi afişată la sediul primăriei Helegiu.

PRIMAR,
Ciprian Nicu ENEA