Comuna Helegiu, titular al proiectului “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamități în comuna Helegiu, județul Bacău”

            Comuna Helegiu, titular al proiectului “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamitati in comuna Helegiu, judetul Bacau” propus a fi amplasat in comuna Helegiu, satele Helegiu, Dragugesti, Bratila, Deleni intravilan si extravilan, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

           Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, din str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni pana joi, intre orele 800 – 1600 si vineri, intre orele 800 – 14 00, precum si la următoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

Va multumim,

Cu stima,

Ciprian Enea
Primar Comuna Helegiu, județ Bacău.