ANUNT PUBLIC referitor la obligaţiile persoanelor fizice si juridice privind declararea si inscrierea datelor in Registrul Aricol

In atentia urmaroarelor categorii de deţinători de terenuri şi animale:
  • - persoane fizice cu domiciliul fiscal în comuna Helegiu;
  • - persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi decât cele unde dețin bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;
  • - persoanele juridice cu domiciliul fiscal în comuna Helegiu (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole, unităţi de învăţământ, sănătate, culte, industrie, transport, construcţii, administraţie publică etc.)
  • - persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi, care deţin pe raza comunei Helegiu bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv grădini din intravilan, pomi fructiferi, viţă-de vie etc.) sau silvice, animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, animale de blană, păsări, familii de albine etc.), utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură, construcţii etc.
Descarca documentul AICI