ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

         ,, COMUNA HELEGIU titular al proiectului ,,Modernizare drumuri de interes local, comuna Helegiu, județul Bacău”, propus a se realiza în satele: Helegiu, Dragugești, Deleni, Brătila, comuna Helegiu, județul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 10.02.2016.