ANUNȚ PUBLIC

 În conformitate cu prevederile art 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI HELEGIU reprezentată de PRIMAR, cu sediul în Helegiu, judetul Bacau aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018

Proiectul de act normativ, mai sus amintit,  fi consultat: -pe site-ul Primăriei comunei Helegiu la adresa www.helegiu.ro  si la sediul Primăriei comunei Helegiu(panoul de afişaj).