INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL


INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
PUZ “CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ -ONEȘTI- DE 85 MW ȘI RACORD LA STAȚIA
ELECTRICĂ BORZEȘTI”
Inițiator: BORZEȘTI WIND S.R.L.
PUBLICUL INTERESAT ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal și să consulte documentația aferentă la sediul Primăriei comunei
Helegiu, județul Bacău, în perioada 09.05.2022 – 16.05.2022, între orele: 08 – 13.00.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspector, Nicolae Daniel ILIE, din cadrul Primăriei comunei Helegiu, județul Bacău, telefon: 0234 333 000, e- mail: primarhelegiu@yahoo.com.

Răspunsul la observațiile transmise va fi afișat pe pagina de internet a Primăriei comunei Helegiu, www.helegiu.ro și la avizierul existent la sediul Primăriei comunei Helegiu, în perioada de la 17.05.2022, până la 20.05.2022.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

  • etapa pregătitoare – anunțarea intenției de elaborare PUZ si RLU aferent;
  • etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare pentru PUZ
    și RLU aferent;
  • etapa aprobării care include toate observațiile avizatorilor și care se supune
    procedurii de transparență decizională PUZ si RLU.