Anunț important

ROMANIA

JUDETULBACAU

COMUNA HELEGIU

NR.700/21.01.2022

ANUNȚ!

Primăria Helegiu, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, își face publică intenția de a aproba bugetul consolidat de venituri si cheltuieli al Comunei Helegiu si a listei de investitii pentru anul 2022.

Proiectul de hotărâre, este publicat din data de 21.01.2022, pe portal www.helegiu.ro ,și afișat la sediul instituției.

Cei interesați pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare în termen de 30 zile de la data afișării la sediul Primăriei Helegiu, sau pe adresa de e-mai: primarhelegiu@yahoo.com

Primar, Ciprian Nicu Enea