Anunț important

            Comuna Helegiu, titular al proiectului “Modernizare str. Ciortea de Sus, localitatea Bratila, comuna Helegiu”  propus a se realiza in comuna Helegiu, localitatea Bratila, str. Ciortea de Sus, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, ca nu necesita evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din str. Oituz, nr. 23 in zilele de luni pana joi intre orele 800 – 16 00si vineri intre orele 800 – 14 00precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.Va multumim,

Ciprian Enea
Primar Comuna Helegiu, judet Bacau.