Anunț emitere acord de mediu

Comuna Helegiu prin Primar Enea Nicu Ciprian anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamitati in comuna Helegiu, judetul Bacau” propus a fi amplasat in satele Helegiu, Dragugesti, Bratila, Deleni, intravilan si extravilan, comuna Helegiu,  judetul Bacau.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, si la sediul titularului din Comunei Helegiu, judetul Bacau in zilele de luni – joi, intre orele 800  – 1630  si vineri, intre orele 800  – 14 00 .

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau.