ANUNȚ DE MEDIU

           COMUNA HELEGIU titular al proiectului “Modernizare str. Movilei, localitatea Deleni, comuna Helegiu” propus a fi realizat in comuna Helegiu, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

           Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni pana joi , intre orele 800 – 1600 si vineri intre orele 800 – 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro.

           Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

           COMUNA HELEGIU titular al proiectului “Modernizare str. Ciortea de Jos, localitatea Bratila, comuna Helegiu” propus a fi realizat in comuna Helegiu, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni pana joi , intre orele 800 – 1600 si vineri intre orele 800 – 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

Va mulțumim,

Cu stima, Ciprian Enea
Primar Comuna Helegiu, județ Bacau.