Anunț de mediu

            Comuna Helegiu prin Primar Enea Nicu Ciprian, titular al proiectului “Modernizare str. Bisericii, loc. Deleni, comuna Helegiu”  propus a se realiza in comuna Helegiu, sat Deleni, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, ca nu necesita evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din str. Oituz, nr. 23 in zilele de luni pana joi intre orele 800 – 16 00si vineri intre orele 800 – 14 00precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau. Va multumim,Cu stima,

Ciprian Enea
Primar Comuna Helegiu, judet Bacau.