Anunț de mediu

Comuna Helegiu, titular al proiectului “Restabilirea circulatiei si indepartarea efectelor calamitatilor produse de fenomenele meteorologice deosebite pe teritoriul comunei Helegiu, in zona DC 159, sat Dragugesti, comuna Helegiu, judetul Bacau”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata, pentru proiectul propus a fi amplasat in comuna Helegiu, sat Dragugesti, judetul Bacau.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni – joi, intre orele 800  – 1630  si vineri, intre orele 800  – 14 00 , precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro.  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data 27.02.2018.