Anunț de mediu

          COMUNA HELEGIU, titular al proiectului anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamități în comuna Helegiu, județul Bacău”, propus a fi amplasat  in comuna Helegiu, județul Bacău.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de zilele luni-joi, vineri între orele 8.00-16.30, vineri intr orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Bacău

Va mulțumim,

Cu stima,

Ciprian Enea

Primar Comuna Helegiu, județ Bacău.