Anunț de mediu

            COMUNA HELEGIU titular al proiectului “Sistem de canalizare si alimentare cu apa in localitatile Bratila si Dragugesti”  propus a fi realizat in judetul Bacau, comuna Helegiu, satele Bratila si Dragugesti,  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

            Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni pana joi , intre orele 800 – 1600  si vineri intre orele 800 – 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro.

            Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului  pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

Va mulțumim, 
 
                   
 
Ciprian Enea
Primar Comuna Helegiu, județ Bacău.