Anunt de interes public

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:
 Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017
Proiectul de act normativ, mai sus amintit,  fi consultat: -pe site-ul Primăriei comunei Helegiu la adresa www.helegiu.ro  si la sediul Primăriei comunei Helegiu(panoul de afişaj).
 În conformitate cu prevederile art. 7 alin(4) din Legea nr. 52/2003, în perioada 18 noiembrie 2016-10 decembrie 2016 se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite: -prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Helegiu
 –. Materialele transmise vor purta mențiunea:”Recomandare la proiect de act normativ”.