Anunț privind transparența decizională și proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului  de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul UAT comuna Helegiu

Referitor la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea ,,Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul UAT comuna Helegiu”

In temeiul prevederilor art.7 din Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se publica spre cunostinta generala faptul ca a fost elaborat Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea ,,Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul UAT comuna Helegiu” si intentia de a-l supune analizei si aprobarii Consiliului local al comunei Helegiu, in sedinta ordinara din luna decembrie 2021.

Orice persoana interesata va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.

Propunerile, sugestiile sau recomandarile se vor formula in scris si se vor depune la primaria Helegiu, la Registratura, sau prin fax la 0234 333 420 ori prin e-mail:primar helegiu@yahoo.com, pana la data de 08.12.2021.

Persoanele care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare vor specifica articolul sau articolele din proiect la care fac referire, mentionand data trimiterii si datele sale de contact.

Proiectul de hotarare este afisat pe site-ul primariei comunei Helegiu www.primariahelegiu.ro, sectiunea Consiliul local.

Cu stimã,

PRIMAR,

Ciprian Nicu ENEA