Anunț

Comuna Helegiu prin Primar Enea Nicu Ciprian anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a avizului de gospodarire a apelor pentru proiectul “Modernizare str. Bisericii, loc. Deleni, comuna Helegiu” propus a fi amplasat in satul Deleni, intravilan, comuna Helegiu,  judetul Bacau.

            Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul SGA Bacau, str. Nicolae Lascar  Bogdan  nr 15 C, BACAU, si la sediul titularului din Comuna Helegiu, judetul Bacau in zilele de luni – joi, intre orele 800  – 1630  si vineri, intre orele 800  – 14 00 .

            Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul SGA Bacau.

                   
 
Ciprian Enea
Primar Comuna Helegiu, Județ Bacău.