ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu prevederile art 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI HELEGIU reprezentată de PRIMAR, cu sediul în Helegiu, judetul Bacau aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.56/14.12.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, fi consultat: -pe site-ul Primăriei comunei Helegiu la adresa www.helegiu.ro si la sediul Primăriei comunei Helegiu(panoul de afişaj).

În conformitate cu prevederile art. 7 alin(4) din Legea nr. 52/2003, în perioada 12.03.2019- 25.02.2019 se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite: -prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Helegiu sau mail primarhelegiu@yahoo.com

–Materialele transmise vor purta menţiunea:”Recomandare la proiect de act normativ”.

PRIMAR

Enea Nicu Ciprian