ANUNȚ PUBLIC

ROMANIA

JUDETUL BACAU

COMUNA HELEGIU

NR.2587/02.04.2020

          În conformitate cu prevederile art 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI HELEGIU reprezentată de PRIMAR, cu sediul în Helegiu, judetul Bacau aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre indexarea taxelor si impozitelor locale, pentru anul 2021

          Proiectul de hotărâre, impreuna cu intrumentul de aprobare si referatele de specialitate este publicat  din data de 02.04.2020, pe portal www.helegiu.ro ,și  afișat la sediul instituției.

          Cei interesați pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare în termen de 20 zile de la data afișării la sediul Primăriei Helegiu, sau pe adresa de e-mai: primarhelegiu@yahoo.com.

Primar,

Ciprian Nicu Enea