Regulamente proceduri administrative

  • Regulamentul cuprinzând măsurile metodologige, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative;
  • Regulamentul cuprinzând măsurile metodologige, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității executive;