REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR AUTORITĂȚII DELIBERATIVE 2023

Nr. de ordineData adoptăriiData intrării în vigoareTitlul proiectului de hotărâre a consiliului localFuncția,prenumelesi numeleinițiatoruluiEvenimente ulterioare
adoptării
131.01.2023
7.02.2023aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a comunei Helegiu, pentru anul şcolar 2023-2024Primar ,
Ciprian Nicu Enea
231.01.2023
7.02.2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
331.01.2023
7.02.2023privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II 2022 si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitatiPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
431.01.2023
7.02.2023privind aprobarea ‘’Planului de actiuni de interes local’’ ce vor fi desfasurate in cursul anului 2023 de catre beneficiarii Legii 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
531.01.2023
7.02.2023pentru aprobarea Programului de actiuni privind gospodarirea, intretinerea si curatenia localitatii care se va desfasura la nivelul comunei Helegiu in anul 2023Primar ,
Ciprian Nicu Enea
631.01.2023
7.02.2023pentru aprobarea Programului de actiuni privind gospodarirea, intretinerea si curatenia localitatii care se va desfasura la nivelul comunei Helegiu in anul 2023Primar ,
Ciprian Nicu Enea
731.01.2023
7.02.2023Privind aprobarea Contractului de constituire a dreptului de uz si servitute legală de trecere a autovehiculelor necesare implementarii si functionarii Centralei electrice eoliene Onesti de 85 MWPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
831.01.2023
7.02.2023privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Helgiu în Consiliul de administraţie al Scoalii Gimnaziala Helegiu pentru anul şcolar 2022-2023Primar ,
Ciprian Nicu Enea
931.01.20237.02.2023privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei HelegiuPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
1031.01.20237.02.2023privind aprobarea protocolului de colaborare cu ministerul muncii și solidarității sociale în vederea implementării proiectului ”HUB de servicii MMDD-SII MMSS” în comuna Helegiu, județul Bacău
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
116.02.202313.02.2023Privind aprobarea bugetului
Comunei Helegiu si a listei de investiții pentru anul 2023

Buget 2023 anexa nr 1
Lista investitii Anexa 2
Buget 2023 ANEXA 3 SPS
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
1217.03.202324.03.2023privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Helegiu, județul Bacau, pentru perioada 2021-2027Primar ,
Ciprian Nicu Enea
1317.03.202324.03.2023Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii la 31.12.2022Primar ,
Ciprian Nicu Enea
1417.03.202324.03.2023privind aprobarea depunerii proiectului “ACHIZITIE MOBILIER SI ECHIPAMENTE DIGITALE NECESARE DESFASURARII ACTIVITATII DIDACTICE A SCOLII GIMNAZIALE HELEGIU, COMUNA HELEGIU JUDETUL BACAU” in cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe” finantat prin Programul National de Redresare si Rezilienta /Componenta 15-EducatiePrimar ,
Ciprian Nicu Enea
1517.03.202324.03.2023privind aprobarea actului adițional nr. 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare- operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A.Primar ,
Ciprian Nicu Enea
1627.04.20234.05.2023pentru aprobarea taxei speciale pentru servicii vidanjarePrimar ,
Ciprian Nicu Enea
1727.04.20234.05.2023privind înființarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna HelegiuPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
1827.04.20234.05.2023privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2024Primar ,
Ciprian Nicu Enea
1927.04.20234.05.2023privind clasificarea drumurilor de interes local de pe teritoriul comunei HelegiuPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
2027.04.20234.05.2023privind alegerea preşedintelui de şedinţăPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
2127.04.20234.05.2023privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu si structurilor fara personalitate juridica din subordinea Consiliului local Helegiu

ANEXA HCL 21 DIN 27.04.2023
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
2227.04.20234.05.2023privind aprobarea implementării proiectului ” Achiziție mașină de măturat, comuna Helegiu, județul Bacău”Primar ,
Ciprian Nicu Enea
2327.04.20234.05.2023privind includerea teritoriului UAT HELEGIU in parteneriatul LEADER „GAL VALEA TROTUSULUI ” pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027Primar ,
Ciprian Nicu Enea
2427.04.20234.05.2023privind aprobarea participării comunei Helegiu, judetul Bacau, la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanţat din Fondul pentru mediuPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
2527.04.20234.05.2023privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interevntie (DALI), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții REABILITARE SCOALĂ SAT DRĂGUGEȘTI, COMUNA HELEGIU, JUDEȚUL BACAU, aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare si Rezilienta –Componenta 10 – Fondul Local, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Anexa 2 deviz general 04 24 2023
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
2618.05.202325.05.2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ’’Centrala Electrica Eoliana Onesti de 85MW si record la statia electrica Borzesti’’Primar ,
Ciprian Nicu Enea
2718.05.202325.05.2023privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
2818.05.202325.05.2023privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2023 la patrimonial „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară BacăuPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
2918.05.202325.05.2023privind rectificarea bugetului pe anul 2023 si modificarea listei de investitiiPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
3018.05.202325.05.2023privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare si alimentare cu apa in localitatile Bratila si Dragugesti, comuna Helegiu, judetul Bacau”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

ANEXA 2 HCL 30 18.05.2023
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
3118.05.202325.05.2023privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” al comunei Helegiu, domnului Popescu Ion, veteran de războiPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
328.06.202315.06.2023privind atestarea apartenentei la domneiul public al comunei Helegiu, a unor imobile-drumuriPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
3329.06.20236.07.2023privind alegerea preşedintelui de şedinţăPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
3429.06.20236.07.2023privind stabilirea tarifului pe care il va percepe Serviciul Public de Salubrizare Helegiu de la utilizatorii casnici si non-casnici de pe raza comunei Helegiu pentru activitatile de colectare, transport si depozitare deseuri solidePrimar ,
Ciprian Nicu Enea
3529.06.20236.07.2023privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii la 30.03.2023Primar ,
Ciprian Nicu Enea
3618.07.202325.07.2023privind aprobarea tarifului de facturare al S.C. ECO SUD S.A pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, pentru o perioadă de 6 luniPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
3718.07.202325.07.2023Privind de stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul I 2023 si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitatiPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
3818.07.202325.07.2023privind neasumarea de către UAT Helegiu a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României pentru perioada 2023-2026Primar ,
Ciprian Nicu Enea
3918.07.202325.07.2023privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute legala catre S.C. DELGAZ GRID S.A pentru suprafata de 2 m2 apartinand domeniul public al comunei HelegiuPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
4018.07.202325.07.2023 privind modificarea listei de investiții pe anul 2023 si rectificarea bugetului pe anul 2023
*listă investiții
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
4127.07.2023privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare si alimentare cu apa in localitatile Bratila si Dragugesti, comuna Helegiu, judetul Bacau”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
4221.08.2023privind rectificarea Anexei 1 la HCL 41/27.07.2023 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare si alimentare cu apa in localitatile Bratila si Dragugesti, comuna Helegiu, judetul Bacau”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
anexa 2.2.a
anexa 2.2.b
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
4331.08.2023privind alegerea preşedintelui de şedinţăPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
4431.08.2023privind rectificarea bugetului comunei Helegiu
pentru anul 2023 si modificarea listei de investitii pe anul 2023

lista de investitii
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
4531.08.2023privind “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Helegiu, județul Bacău”Primar ,
Ciprian Nicu Enea
4631.08.2023privind dimensionarea corespunzatoare a conductei de gaze ce traversează teritoriul comunei Bârsănești, pentru asigurarea debitului de gaze natural necesar gospodariilor apartinatoare comunei Barsanesti, judetul Bacau ,aflate pe traseul conductei ce va alimenta comuna Helegiu, județul BacăuPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
4731.08.2023Privind actualizarea și completarea Anexei la HCL nr. 22/27.04.2023 privind aprobarea implementării proiectului ” ACHIZIȚIE MAȘINĂ DE MĂTURAT, COMUNA HELEGIU, JUDEȚUL BACĂU”Primar ,
Ciprian Nicu Enea
4831.08.2023privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza proiect tehnic (Pth) și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE SCOALĂ SAT DRĂGUGEȘTI, COMUNA HELEGIU, JUDEȚUL BACAU”, aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare si Rezilienta – Componenta 10 – Fondul Local, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
4926.09.20233.10.2023Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Helegiu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Helegiu pentru anul scolar 2023-2024Primar ,
Ciprian Nicu Enea
5026.09.20233.10.2023Privind rectificarea bugetului comunei Helegiu pentru anul 2023 si modificarea listei de investitii pe anul 2023
Lista investitii
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
5124.10.202331.10.2023privind alegerea preşedintelui de şedinţăPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
5224.10.202331.10.2023privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Helegiu care sa faca parte din Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in invatamant a Scolii gimnaziale Helegiu pentru anul scolar 2023-2024Primar ,
Ciprian Nicu Enea
5324.10.202331.10.2023privind stabilirea situaţiilor de necesitate, a situaţiilor deosebite,în care se află familiile sau persoanele care locuiesc pe raza comunei Helegiu, care justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă, precum şi procedura şi condiţiile de acordare acestora , în conformitate cu Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioarePrimar ,
Ciprian Nicu Enea
5424.10.202331.10.2023privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al
Unității Administrativ-Teritoriale comuna Helegiu în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul înscris pe ordinea de zi al ședinței AGA A.D.I.B. din data de 25.10.2023
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
5524.10.202331.10.2023privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Helegiu în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi al ședinței AGA A.D.I.B. din data de 06.11.2023Primar ,
Ciprian Nicu Enea
5624.10.202331.10.2023privind trecerea din domeniul privat al comunei Helegiu în domeniul public al comunei Helegiu a imobilului teren in suprafata de 653 mp², categoria de folosință pășunePrimar ,
Ciprian Nicu Enea
5728.11.2023privind acordarea unui drept de servitute aerian la rotirea palelor turbine și a unui drept de servitute de suprafata pentru proiectia palelor pe sol în favoarea S.C. Borzești Wind S.R.L.Primar ,
Ciprian Nicu Enea
5828.11.2023privind reducerea cu 10 % a numărului maxim de posturi și aprobarea noului Stat de funcții și Organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Helegiu începând cu
01 noiembrie 2023

*organigrama
* statul de funcții
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
5928.11.2023privind însușirea Raportului de audit nr. CCBC/2023- 66651/04.10.2023 , împreună cu Scrisoarea către primar nr. CCBC/2023- 66653/04.10.2023 a Camerei de Conturi Bacău
* raport Curtea de Conturi
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
6028.11.2023rectificarea bugetului comunei Helegiu prin disponibilizare către Fondul de rezerva al Guvernului
*lista de investitii
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
6128.11.2023Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM
INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA HELEGIU, JUDEȚUL BACĂU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel
Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

* Anexa 1
*Anexa 2
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
6208.12.2023Privind rectificarea bugetului local al comunei HelegiuPrimar ,
Ciprian Nicu Enea
6328.12.2023privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2024Primar ,
Ciprian Nicu Enea
6428.12.2023privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al
Unității Administrativ-Teritoriale comuna Helegiu în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi al ședinței AGA A.D.I.B. din data de 11.01.2024
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
6528.12.2023privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu si structurilor fara
personalitate juridica din subordinea Consiliului local Helegiu

* Grila de salarii
Primar ,
Ciprian Nicu Enea
6628.12.2023rectificarea bugetului comunei Helegiu pentru anul 2023Primar ,
Ciprian Nicu Enea