Registru pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Număr Dată Titlu
10309 08.11.2023

Anunț pentru deschiderea consultării publice

10306 08.11.2013

PH stabilire impozite si taxe 2024

4006 02.05.2023

A N U N Ț
privind deschiderea consultării publice

4003 02.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea tarifului pe care il va percepe Serviciul Public de Salubrizare Helegiu de la utilizatorii casnici si non-casnici de pe raza comunei Helegiu pentru activitățile de colectare, transport si depozitare deșeuri solide

2767 21.03.2023

A N U N Ț
privind deschiderea consultării publice

2005 06.03.2023

PROIECT DE HOTARARE
privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2024

1944 03.03.2023

Anunț transparență decizională

1807 28.02.2023

Proiect de hotărâre aprobare taxa speciala de vidanjare

1122 07.02.2023

Anunț privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Helegiu, județul Bacău, pentru perioada 2021-2027

Strategia de dezvoltare a comunei Helegiu pentru perioada 2021-2027

10447 15.11.2022

PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

10457 15.11.2022

Anunț privind deschiderea consultării publice privind proiectul de act normativ: „PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe locale pentru anul 2022” 

8043 26.09.2022

PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea P.U.Z.si R.L.U. aferent pentru constructie ’’Centrala Electrica Eoliana Onesti se 85MW si record la statia electrica Borzesti’’

8108 26.09.2022

Anunț transparență decizională

4499 31.05.2022

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

4502 31.05.2022 Anunț privind deschiderea consultării publice
4318 25.05.2022 Anunț referitor la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea ,,Regulamentului de stabilire si sancționare a unor contravenții săvârșite pe raza administrativ teritoriala a comunei Helegiu”
4317 25.05.2022 Proiect de hotărâre privind Regulamentul de stabilire și sancționare a unor contravenții săvârșite pe raza administrativ teritorială a comunei Helegiu
2316 15.03.2022 Anunț transparență decizională
2278 15.03.2022 Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor si impozitelor pentru anul 2023
595 19.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Comunei Helegiu si a listei de investiții pentru anul 2022
9141 16.11.2021

Proiect de hotărâre privind modificarea  tarifului pe care il va percepe Serviciul Public de Salubrizare Helegiu de la persoanele fizice si juridice pentru prestarea activităților de colectare, transport si depozitare deșeuri solide 

Anunț transparenta decizionala taxa salubritate

8755 05.11.2021 Proiect privind aprobarea Planului  de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul UAT comuna Helegiu
8498 01.11.2021 Proiect de hotărâre aprobarea taxelor și impozitelor precum si a al altor taxe locale, pentru anul 2022
2487 01.04.2021 Proiect de hotărâre indexarea taxelor și impozitelor locale, pentru anul 2021
2980 21.04.2021 Proiect de hotarare privind Regulamentul de stabilire şi sancţionare a unor contravenţii sãvârşite pe raza administrativ teritorialã a comunei Helegiu
2908 21.04.2021 Proiect de hotarare privind Planul de paza al Comunei Helegiu pentru anul 2020