Program audiențe

Programul de audiente cu publicul la sediul Unității Administrativ Teritoriale a comunei Helegiu , Județul Bacău

Nr.crt

Numele si prenumele

Funcția deținută

Zile de audientă

Ore de audientă

1.

Enea Nicu Ciprian

Primar

Marți

9.00-12.00

2.

Magdalina Ion

Viceprimar

Joi

9.00-12.00

3.

Spiridon Mariana

Secretar general

Miercuri

9.00-12.00