Cuvântul primarului
,,Veșnicia s-a născut la sat” afirma marele Lucian Blaga și aceasta rămâne cea mai frumoasa și profunda descriere filosofica a satului romanesc. 
 
Satul, locul acela frumos al copilăriei cu ulițe umbrite de livezi, cu ogrăzi atotcuprinzătoare, cu oameni numiți țărani – nume frumos care înseamnă suveran, stăpân al pământului, om liber și înăuntru și înafară, adică om cu suflet minunat, cu credința în Dumnezeu și care trăiește și muncește, nu la comandă, ci dintr-o dragoste deosebita față de pământul lui, de casa, de familia și de satul lui; este și spațiul bogat în tradiții, în cântece și datini, în hărnicie și omenie, loc înzestrat plin de comori morale și spirituale.
 
Pentru toate acestea menirea primarului, cel care a reușit să câștige inima și încrederea sătenilor, care a știut să le asculte doleanțele, este de a menține vie viața satului - esență a poporului român, de a păstra satul romanesc conștient și mândru de strămoșeasca valoare culturală, dar care să nu supraviețuiască doar în urma rutinei agricole ci și prezentând lumii farmecul sau inegalabil exprimat prin cântecul, portul, jocul, hrana și misterele sale alături de pitorescul peisajului. 
 Alături de cetățeni, cărora le este oferit dreptul la informația produsă și gestionată de administrația publică locală, sa fie gazdă bună și primitoare celor care vin să viziteze și să afle mai multe despre satul romanesc, în acest fel poate se vor descoperi oportunități de afaceri ce vor indemna la investiții, astfel revitalizarea spiritualității populare românești nu este și nu trebuie să fie un scop în sine, ci un mijloc pentru ridicarea materială și culturală a populației. 

Primar: ENEA NICU CIPRIAN
Noutăți

PUBLICAȚIE

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 630 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României precum si ale art.20 alin.(5) si art.120 din Legea nr.208/2005 cu modificările si completările ulterioare,aducem la cunoştinţa locuitorilor comunei Helegiu delimitarea

Citește mai departe...

DISPOZIŢIA NR.275/20.09.2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral pe raza comunei Helegiu Primarul Comunei Helegiu judeţul Bacau

Având in vedere:

  • Referatul nr. 7670 din 20.09.2019 întocmit de secretarul comunei Helegiu;
  • PROGRAMUL CALENDARISTIC pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019

Potrivit prevederilor:

  • 41 alin.(l) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările
Citește mai departe...
Informații utile

Masuri de mediu Şi climă
 2021

taxe și impozite 2024

Nivel impozite și taxe locale aplicabile în anul 2024

ANUNȚ LEGEA NR.231/2018

Click aici pentru mai multe detalii

VÂNZĂRI TERENURI

Lista ofertelor de vânzare a terenurilor agricole în extravilan