Proiecte supuse dezbaterii publice

Anunt +Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a unei suprafete de 2518 mp. teren aflat in proprietatea privata a comunei Helegiu identificat prin Tarla nr. 83, Parcela nr. 2776, inscris in CF nr. 61553