Cuvântul primarului
,,Veșnicia s-a născut la sat” afirma marele Lucian Blaga și aceasta rămâne cea mai frumoasa și profunda descriere filosofica a satului romanesc. 
 
Satul, locul acela frumos al copilăriei cu ulițe umbrite de livezi, cu ogrăzi atotcuprinzătoare, cu oameni numiți țărani – nume frumos care înseamnă suveran, stăpân al pământului, om liber și înăuntru și înafară, adică om cu suflet minunat, cu credința în Dumnezeu și care trăiește și muncește, nu la comandă, ci dintr-o dragoste deosebita față de pământul lui, de casa, de familia și de satul lui; este și spațiul bogat în tradiții, în cântece și datini, în hărnicie și omenie, loc înzestrat plin de comori morale și spirituale.
 
Pentru toate acestea menirea primarului, cel care a reușit să câștige inima și încrederea sătenilor, care a știut să le asculte doleanțele, este de a menține vie viața satului - esență a poporului român, de a păstra satul romanesc conștient și mândru de strămoșeasca valoare culturală, dar care să nu supraviețuiască doar în urma rutinei agricole ci și prezentând lumii farmecul sau inegalabil exprimat prin cântecul, portul, jocul, hrana și misterele sale alături de pitorescul peisajului. 
 Alături de cetățeni, cărora le este oferit dreptul la informația produsă și gestionată de administrația publică locală, sa fie gazdă bună și primitoare celor care vin să viziteze și să afle mai multe despre satul romanesc, în acest fel poate se vor descoperi oportunități de afaceri ce vor indemna la investiții, astfel revitalizarea spiritualității populare românești nu este și nu trebuie să fie un scop în sine, ci un mijloc pentru ridicarea materială și culturală a populației. 

Primar: ENEA NICU CIPRIAN
Noutăți

LICITAŢIE PUBLICA CU OFERTE IN PLIC SIGILAT

Primăria comunei Helegiu, cu sediul in Localitatea Helegiu, str. Preot Constantin Badiu, nr. 29, scoate la licitaţie publica cu oferte in plic sigilat, concesiunea suprafaţei de 2500 mp teren, proprietate privată a comunei Helegiu, judeţul Bacau.

1. Informaţii privind concedentul:

Citește mai departe...

Licitaţie publica cu oferte in plic sigilat

Primaria comunei Helegiu, cu sediul in Localitatea Helegiu, str. Preot Constantin Badiu, nr. 29, scoate la licitaţie publica cu oferte in plic sigilat, suprafaţa de 10018 mp teren, proprietate privată a comunei Helegiu, judeţul Bacau.

1. Informaţii privind concedentul: Comuna

Citește mai departe...

ANUNȚ DE MEDIU

           COMUNA HELEGIU titular al proiectului “Modernizare str. Movilei, localitatea Deleni, comuna Helegiu” propus a fi realizat in comuna Helegiu, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de

Citește mai departe...
Informații utile

Masuri de mediu Şi climă
 2021

Anunţ privind aplicarea Legii nr. 87/2020

taxe și impozite 2022

Nivel impozite și taxe locale aplicabile în anul 2022

ANUNȚ LEGEA NR.231/2018

Click aici pentru mai multe detalii

VÂNZĂRI TERENURI

Lista ofertelor de vânzare a terenurilor agricole în extravilan