INFORMARE DE PRESĂ

Depune online cererea la APIA, nu rata subvenţia!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Bacău (APIA Bacău) reaminteşte tuturor beneficiarilor că data limită de depunere, fără penalităţi, a cererilor unice de plată
aferente Campanie 2020 este 15 iunie 2020.
Începând cu data de 06 aprilie 2020, primirea cererilor unice de plată aferente Campaniei 2020 se realizează prin mijloace electronice (telecomunicaţii), în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. nr.89/03.04.2020, iar până la acest moment la nivelul judeţului Bacău au fost depuse 15. 909 cereri, pentru o suprafaţă de 139. 939 ha.
Completarea Cererilor unice de plată se realizează pe site-ul APIA www.apia.org.ro, accesând link­ul aplicaţiei IPA-Online http:/ /lpis.apia.org.ro, iar descrierea amănunţită a utilizării aplicaţiei se găseşte în ghidul de utilizare al acesteia care poate fi accesat la butonul Asistenţă.
Documentele care se ataşează la dosarul Cererii unice de plată sau la modificările aduse acesteia (copie CI/BI/paşaport/certificatul de înregistrare la ONRC/certificatul de înregistrare fiscală, dovadă cont bancar activ) se transmit de către fermieri, prin mijloace electronice, către Centrele judeţene/locale APIA de care aparţin.
Asigurăm fermierii de întregul nostru sprijin în parcurgerea acestei etape şi îi îndemânăm să colaboreze cu responsabilii de dosar de la nivelul Centrului Judeţean şi Centrelor locale, pentru clarificarea/soluţionarea eventualelor probleme pe care le întâmpină, astfel încât să reuşească să depună cererea în termen şi să evite aplicarea de penalităţi.

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
CENTRUL JUDEŢEAN BACĂU