INFORMARE DE PRESĂ

Situația la zi privind adeverințele eliberate pentru beneficiarii Campaniei 2020
Agenția de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Județean Bacău (APIA Bacău) informează că, începând cu data de 15 mai 2020 şi până la acest moment, a eliberat 55 adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plăţi directe şi pentru beneficiarii schemelor de plată pentru măsurile de mediu şi climă (Măsura 1 O – Agromediu şi climă, Măsura 11 – Agricultură ecologică, Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale), implementate de Agenţie în cadrul Campaniei 2020, în baza convenţiilor încheiate de APIA cu instituţiile financiar­bancare şi nebancare.
Pentru a veni în sprijinul fermierilor şi a respecta în continuare regulile de distanţare socială impuse de pandemia de COVID 19, începând din acest an APIA oferă fermierilor posibilitatea de a solicita Centrelor judeţene eliberarea adeverinţei prin mijloace electronice şi acesteia online către bănci, fără a fi nevoie de prezenta fizică a fermierului la centrul judeţean sau la bancă.
Astfel, peste 95% din totalul adeverinţelor au fost eliberate electronic.
Modelul de cerere de eliberare a Adeverinţei de înregistrare fermier se găseşte postat pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, iar lista convenţiilor care au fost încheiate până la această dată, poate fi consultată la secţiunea convenţii, acorduri, protocoale.
Valoarea creditului va fi de până la 85% din valoarea sumei calculate conform adeverinţei eliberate de APIA.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor.
Reamintim fermierilor că potrivit Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 50/2017 de modificare a Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 703/2013 pentru aprobarea condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile financiar-bancare şi nebancare şi APIA, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate de instituţia noastră în baza adeverinţelor eliberate, dobânda aferentă acordării creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%.


AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
CENTRUL JUDEŢEAN BACĂU