ANUNT PUBLIC DEPUNERE SOLICITARE DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

COMUNA HELEGIU titular al proiectului “Amenajare sistem rutier, Ulita Sesului, localitatea Deleni, comuna Helegiu, judetul Bacau”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata, pentru proiectul propus a fi amplasat in localitatea Deleni, comuna Helegiu, judetul Bacau.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str.Oituz, nr.23, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri, intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 09.06.2016.