Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative 2021

ANUL 2021

 
Număr Dată Titlu
1 27.01.2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Helegiu nr 39 din 18.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Helegiu, județul Bacau

2 27.01.2021

privind aprobarea programului de audiențe pentru membrii Consiliului local al  comunei Helegiu, județul Bacau

3 27.01.2021

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

4 27.01.2021

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliului local Helegiu

5 27.01.2021

privind numirea membrilor ,reprezentanti ai Consiliului local al comunei Helegiu în Consiliului de Administratie al Şcolii Gimnaziale Helegiu

6 27.01.2021 privind aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a comunei Helegiu, pentru anul şcolar 2021-2022
7 27.01.2021

privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului de acţiuni de interes local in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

8 27.01.2021

privind aprobarea Programul de actiuni privind gospodarirea, intretinerea si curatenia localitatii la nivelul comunei Helegiu

9 27.01.2021

privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II 2020  si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati

10 27.01.2021

privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil, proprietate privată al a comunei Helegiu