– site oficial –

 Cuvântul primarului:

,,Veșnicia s-a născut la sat” afirma marele Lucian Blaga și aceasta rămâne cea mai frumoasa și profunda descriere filosofica a satului romanesc.
Satul, locul acela frumos al copilăriei cu ulițe umbrite de livezi, cu ogrăzi atotcuprinzătoare, cu oameni numiți țărani – nume frumos care înseamnă suveran, stăpân al pământului, om liber și înăuntru și înafară, adică om cu suflet minunat, cu credința în Dumnezeu și care trăiește și muncește, nu la comandă, ci dintr-o dragoste deosebita față de pământul lui, de casa, de familia și de satul lui; este și spațiul bogat în tradiții, în cântece și datini, în hărnicie și omenie, loc înzestrat plin de comori morale și spirituale.
Pentru toate acestea menirea primarului, cel care a reușit să câștige inima și încrederea sătenilor, care a știut să le asculte doleanțele, este de a menține vie viața satului - esență a poporului român, de a păstra satul romanesc conștient și mândru de strămoșeasca valoare culturală, dar care să nu supraviețuiască doar în urma rutinei agricole ci și prezentând lumii farmecul sau inegalabil exprimat prin cântecul, portul, jocul, hrana și misterele sale alături de pitorescul peisajului. Alături de cetățeni, cărora le este oferit dreptul la informația produsă și gestionată de administrația publică locală, sa fie gazdă bună și primitoare celor care vin să viziteze și să afle mai multe despre satul romanesc, în acest fel poate se vor descoperi oportunități de afaceri ce vor indemna la investiții, astfel revitalizarea spiritualității populare românești nu este și nu trebuie să fie un scop în sine, ci un mijloc pentru ridicarea materială și culturală a populației. 
Primar: ENEA NICU CIPRIAN


Anunț concurs

Primăria comunei Helegiu, judetul Bacau tel./fax:0234333000, 0234333420, site: www.helegiu.ro)

Organizează concurs pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE ÎNGRIJITOR – durată nedeterminată, normă întreagă

 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

  1. a) are cetăţenia română și domiciliul în România;
  2. b) are
Citește mai departe...

Anunț concurs

Primăria comunei Helegiu, judetul Bacau tel./fax:0234333000, 0234333420, site: www.helegiu.ro) organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a urmatoarelor functiii contractuale, de execuţie, vacante:

. 1. Denumirea posutrilor vacant:

  • Inspector IA – la Compartimentul utilitati publice si gospodarire comunala
Citește mai departe...

Anunt de interes public

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:
 Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017
Proiectul de
Citește mai departe...

taxe și impozite 2017

Nivel impozite și taxe locale aplicabile în anul 2017

ANUNȚURI HELEGIU

Anunțuri de interes public local

VÂNZĂRI TERENURI

Lista ofertelor de vânzare a terenurilor agricole în extravilan