Anunț de mediu

            Comuna Helegiu prin Primar Enea Nicu Ciprian, titular al proiectului “Modernizare str. Bisericii, loc. Deleni, comuna Helegiu”  propus a se realiza in comuna Helegiu, sat Deleni, judetul

Citește mai departe...

Încheiere validare primar

Ora: 19:30

ÎNCHEIEREA NR. 1906
Şedinţa din camera de consiliu de la 16.10.2020
Instanţa constituită din:
Preşedinte -Balaban Teodora Alexandra
Grefier – Căliman Irina

Pe rol se află soluționarea cauzei civile privind pe petentul Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 40

Citește mai departe...