ANUNȚ PUBLIC

Comuna Helegiu, titular al activitatii “Colectarea deseurilor nepericuloase”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in Comuna Helegiu, judetul Bacau.

Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute de la sediul

Citește mai departe...

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacanta: referent , clasa III, grad profesional superior la Compartimentului Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu

In conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. „b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici

Citește mai departe...