– site oficial –


Anunț concurs

Primăria comunei Helegiu, judetul Bacau tel./fax:0234333000, 0234333420, site: www.helegiu.ro) organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a urmatoarelor functiii contractuale, de execuţie, vacante:

. 1. Denumirea posutrilor vacant:

  • Inspector IA – la Compartimentul utilitati publice si gospodarire comunala
Citește mai departe...

Anunt de interes public

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:
 Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017
Proiectul de
Citește mai departe...

ANUNȚ PUBLIC

Comuna Helegiu, a încheiat un contract de prestări servicii având ca obiect deszăpezirea drumurilor comunale pentru perioada de iarna 2016-2017 cu SC LINETRON S.R.L Onești.

Menționam faptul ca executam deszăpezirea și în regie proprie, pentru ca avem în dotare un

Citește mai departe...

taxe și impozite 2017

Nivel impozite și taxe locale aplicabile în anul 2017

ANUNȚURI HELEGIU

Anunțuri de interes public local

VÂNZĂRI TERENURI

Lista ofertelor de vânzare a terenurilor agricole în extravilan